Visionær leder til Det Specialiserede Socialområde i Odder Kommuune

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Det specialiserede socialområde er i rivende udvikling både i forhold til opgaver og organisering. Vi søger lige nu en leder, der sammen med fagchefen og lederen af vores bo- og beskæftigelsestilbud vil være med til at drive denne udvikling.

Er du en erfaren og visionær leder med erfaring fra både myndighedsområdet og kerneopgaven i udførerleddet, så er det måske dig, vi søger.

Ledelsesopgaven

Det Specialiserede Socialområde i Odder Kommune står overfor en reorganisering, som bl.a. indebærer en sammenlægning af myndighedsområdet og udførerenheden Vejledning & Mestring.

Du vil få den øverste ledelse af den nye sammenlagte enhed, og skal dermed stå i spidsen for sammenlægningsprocessen i et tæt samarbejde med afdelingslederen i Vejledning & Mestring og medarbejderne.

Som overordnet leder får du ansvar for at sikre den daglige drift og udvikling af arbejdspladsen. Du vil samtidig få den daglige ledelse af medarbejderne i Myndighed. Du skal derfor have lige dele lyst og evne til at vise vejen i enkeltsager, forhandle takster, sikre datainformeret ledelse og lede udførerområdet.

Som i andre kommuner er det specialiserede socialområde i Odder Kommune udfordret økonomisk, og der er udarbejdet en handleplan for genopretning af området. Planen indebærer bl.a. et ønske om at styrke det tværgående arbejde mellem det specialiserede socialområde for voksne, ungeområdet, Jobcentret, Sundhed og Omsorg samt det specialiserede socialområde for børn. Dette skal sikre sammenhængende borgerforløb og helhedsorienterede indsatser til gavn for de borgere og familier, som har kontakt med det kommunale på forskellige fagområder.

Planen indeholder ligeledes udvikling af en fremskudt enhed, som skal fungere som én indgang for borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og/eller særlige sociale problemer, ligesom vi sætter fokus på en styrkelse af en recovery orienteret tilgang, hvor borgerens evne til at mestre mest muligt af eget liv styrkes.

Du bliver en del af et stærkt ledelsesteam, som ud over dig består af Social- og Borgerservicechefen og  lederen af Bo & Beskæftigelse. Derudover er der på området en række dygtige afdelingsledere, som sammen med jer sikrer den daglige drift og udvikling af området.

Du vil få direkte reference til Social- og Borgerservicechef Britta Kempel.

Du kan læse mere om stillingen, området og ledelsesopgaven i dette notat.

Den ideelle profil

Vi lægger vægt på, at vores nye leder brænder for at gøre en forskel for de borgere, der er målgruppen for vores tilbud.

Vi forventer, at du har følgende faglige kompetencer og erfaring:

 • En relevant socialfaglig uddannelse
 • Ledelseserfaring der både favner myndighedsområdet og udførerområdet
 • Erfaring med aktivitets-, budget- og økonomistyring vil være en fordel
 • Indsigt i udviklingstendenser inden for det specialiserede socialområde og erfaring med udvikling af nye måder at møde borgerne på
 • Indsigt i og gerne erfaring med takstforhandling
 • Evner at balancere udviklingsopgaver med sikker ledelse af driften
 • Relevant lederuddannelse eller ønske om at gennemføre lederuddannelse inden for en overskuelig fremtid

Derudover lægger vi vægt på, at vores nye leder har følgende personlige kompetencer;

 • Er tydelig og kan sætte en meningsfuld retning, der skaber følgeskab
 • Har vilje og evne til samarbejde og optræder empatisk, lyttende og inddragede i dialogen med medarbejdere, borgere og samarbejdspartnere
 • Motiveres af den tværfaglige ledelsespraksis, og ser det værdifulde i forskelligheden ledelsesteamet
 • Leder tillidsbaseret og understøtter medarbejdernes udvikling og evne til at finde innovative løsninger

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes besat til 1. august 2023.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med den relevante faglige organisation i henhold til gældende overenskomst med et forventet lønniveau omkring 650.000 kr. årligt.

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger om Odder Kommune og Det Specialiserede Socialområde henvises til Odder Kommunes hjemmeside.

For nærmere oplysninger om stillingen kan der rettes henvendelse til Social- og Borgerservicechef Britta Kempel på tlf. 2090 5347.

Ansættelsesproces

Social- og Borgerservicechef Britta Kempel er ansvarlig for ansættelsesprocessen, og der ydes konsulentbistand af HR konsulent Malene Nørgård Jensen fra Odder Kommunes HR-team.

Processen ser således ud:

 • 17. juni 2023 - Ansøgningsfrist
 • 20. juni 2023 – Udvælgelse af kandidater til første samtalerunde
 • 22. juni 2023 - Første samtalerunde
 • 28. juni 2023 - Anden samtalerunde

Vi ønsker mellem første og anden samtalerunde bl.a. at gennemføre en persontest og indhente referencer i forhold til de kandidater, der går videre til anden samtale.

Ønsker du at søge stillingen, skal det ske ved upload af ansøgning med relevante bilag senest lørdag den 17. juni 2023.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=037885a6)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Odder Kommune, Det specialiserede socialområde, Rådhusgade, 8300 Odder

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 17-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://www.ofir.dk/resultat/Jobannonce.aspx?ofirId=037885a6&action=sendApplicationUrl&utm_source=job.jobnet.dk&utm_medium=referral

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5845656

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet