Nyheder fra Malling

2 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Malling og omegn

Job tilbydes:
Vil du være med i vores fællesskab? Så er det nu, du har chancen for at skabe udvikling i tæt samarbejde med dygtige og engagerede medarbejdere og lederkolleger. Borgercenter Syd søger 1 afdelingsleder til 2 af vores bofællesskaber i det sydlige Aarhus.
Om jobbet:Borgercenter Syd, Voksne, Job og Handicap søger pr. 1. marts 2022 eller snarest muligt en idérig og handlekraftig leder til 2 af vores bofællesskaber – Annehuse og Mallinglund. Vi søger en leder, der kan være med til at videreudvikle en robust organisation, samtidig med at du kan varetage ad hoc ledelsesopgaver på tværs af Borgercenter Syd.Målgruppen på Bofællesskaberne Annehuse og Mallinglund er voksne beboere med udviklingshæmning i lettere grad samt beboere med kognitive udfordringer og fysisk handicap. Annehuse er døgndækket, hvorimod Mallinglund ikke er døgndækket. De to bofællesskaber ligger fysisk placeret på samme matrikel.Din primære opgave vil være daglig ledelse af ca. 12 medarbejdere på Annehuse, hvor der er 16 beboer i alt, og daglig ledelse af ca. 6 medarbejdere på Mallinglund, hvor 10 borgere bor. Medarbejderstaben er tværfaglig, meget erfaren og kompetent. Der foreligger positive tilsynsrapporter på begge tilbud.Som afdelingsleder får du ansvar for at understøtte og udvikle den pædagogiske faglighed og kerneopgave i et tæt samspil med medarbejderne og i løbende dialog med de pårørende.Det faglige ståsted er metoderne og tilgangene i Fælles Faglig Strategi, som omfatter hele driftsområdet Voksne, Job og Handicap. Her står fokus på livsmestring og den aktive borger centralt, se evt. herI Borgercenter Syd vægter vi et godt arbejdsmiljø højt, og som leder af vores bofællesskaber skal du derfor bidrage med handlinger, der kan sikre trivsel og arbejdsglæde i hverdagen. Vi tilbyder opgave- og sparringsteams med dine lederkolleger for at sikre optimal ledertrivsel, ligesom vi prioriterer sociale tiltag i ledergruppen højt. Din profil:Vi søger en lederkollega, der:har en pædagogfaglig, sundhedsfaglig eller socialfaglig baggrundhar ledererfaring - gerne suppleret med en lederuddannelsehar viden om og erfaring fra arbejdet med voksne borgere med udviklingshæmning, autisme og/eller kognitive og fysiske udfordringersætter fagligheden højt og vil stå i spidsen for at understøtte og videreudvikle vores faglige tilgange til det pædagogiske og sundhedsfaglige arbejdehar interesse for de nære dagligdagsopgaver og samtidig tydeligt kan kommunikere overordnede visioner og mål for det pædagogiske arbejdehar erfaring med budget, arbejdsplanlægning og IT-systemerer nærværende og synlig i dagligdagener stabil og handlekraftig i forhold til de udfordringer og den omskiftelighed, der kan præge området både for borgere, medarbejdere og pårørendekan understøtte faglig sparring og løbende kompetenceudviklinghar overblik, arbejder strategisk og struktureret og er skarp til at prioritere tid og opgaver i en travl hverdager en teamplayer, der brænder for at stå i spidsen for et sundt og udviklende arbejdsmiljø i samarbejde med dine lederkolleger og medarbejdernekan varetage ad hoc ledelsesopgaver på tværs af Borgercenter SydDerfor skal du vælge os:Du kommer til at lede en tværfaglig gruppe af medarbejdere, der er fagligt dygtige, og som brænder for deres arbejde.Du bliver en del af Borgercenter Syd, som er i vækst og udvikling, og som har et stærkt lederteam med 14 afdelingsledere og centerledelsen. Her er samarbejde, sparring og lederudvikling samt social kapital i højsædet, og der er fokus på muligheder fremfor begrænsninger.Vi er innovative og udvikler gerne nye løsninger og tilbud til vores borgere for at understøtte borgernes selvbestemmelse og livsmestring bedst muligt i et tæt samarbejde med borgernes netværk. Vi vægter pårørendesamarbejdet højt, og der arbejdes lige nu med nyetablering af borger- og/eller pårørenderåd.Du vil få sparring og administrativ støtte fra Fællesfunktionen i Borgercenter Syd.Løn og ansættelsesvilkår:Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.Hvis du vil vide mere:Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til konstitueret centerchef i Borgercenter Syd Lone Tholstrup på telefon 41874196 og mail: thlon@aarhus.dkAnsøgningKlik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ansøgningsfrist: 12. januar 2022 Vi forventer at afholde samtaler i uge 3.Om osBofællesskaberne Annehuse og Mallinglund hører under Borgercenter Syd, som er en del af Voksne, Job og Handicap i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) i Aarhus Kommune. Borgercentret består pt. af 22 døgn- og dagtilbud.I Borgercenter Syd har vi den fælles kerneopgave, Voksne, Job og Handicaps Vision og Borgerens MSB som det fælles afsæt for udviklingen af vores tilbud.En vigtig del af ledelsesopgaven er at understøtte den faglige udvikling og implementering af den fælles faglige indsats i driftsområdet, som bygger på Borgerens MSB, Voksenhandicap Gentænkt og Fælles Fagligt Fundament. Det pædagogiske metodeafsæt er blandt andet KRAP (kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik) og Åben Dialog.Vi arbejder ud fra Aarhus Kommunes grundlæggende værdier om Troværdighed, Respekt, Engagement og sammenhæng med udgangspunkt i en anerkendende, dialogbaseret og værdsættende tilgang.Det lovgivningsmæssige udgangspunkt er Lov om Social Service.  Om Aarhus KommuneAarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderrollerI vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
Aarhus Kommune
Indrykket 7. december på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk