Pædagogstilling med fokus på kreative udtryksformer og børnefællesskaber

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Børnehuset Ajstrupvej søger dig som pædagog, der sammen med os vil noget med pædagogikken i praksis: Vi har fokus på, at børn lærer og oplever gennem kroppen og deres sanser – samtidig med at vi skaber muligheder for, at børnene kan omsætte og bearbejde deres indtryk og derved skabe udtryk gennem fx leg, teater og maleri. Du kan både være nyuddannet eller erfaren. Kan du se dig selv i det?

HVAD GÅR DIT JOB UD PÅ
Vi tilbyder en pædagogstilling på 37 timer (med mulighed for at aftale andet timetal efter dit ønske) i vores børnehave pr. 1. august 2024. Børnehuset Ajstrupvej er en 0-6-års afdeling, hvor vi også arbejder på tværs i huset – både med og om børnene. 

Børnenes fællesskaber er et stort omdrejningspunktet i vores arbejde. Vi styrker og dyrker blandt andet fællesskabet gennem vores opmærksomhed på, hvordan vi taler sammen. Værdierne respekt, gensidighed og ligeværd er bærerende i vores samvær, fordi Børnehuset Ajstrupvej skal være et godt sted for både børn, forældre og personale.
Vi styrker og udvikler også fællesskabet gennem vores faste rutiner, legen og vores arbejde med længerevarende temaer. I foråret 2024 var temaet fx ’Trolde og Kæmper’. 

BØRNEPERSPEKTIV OG BØRNENES UDTRYK(SFORMER)

Vi håber, at du har interesse indenfor æstetiske og kreative processer. Børnehuset Ajstrupvej arbejder med æstetisk funderet pædagogik, hvilket betyder, at vi vægter leg, fantasi, kreativitet og udtryksformer. Vi er herunder optaget af, hvorledes børn begriber verden, hvordan de skaber mening og sammenhæng. 

Børnenes leg er altid en prioritet. Derfor er vi opmærksomme på at skabe gode og inspirerende legemiljøer. Hvad er børnene optaget af, hvordan kan vi være kulturskaber med børnene ved at bygge videre på deres lege, det kan ske på mange måder fx: deltagelse i legen, indretningen og hente flere rekvisitter. 

 

HVEM ER DU
Vi søger dig som uddannet pædagog, der:

  • er engageret i dit fag og den pædagogiske udvikling
  • er interesseret i arbejdet med børnefællesskaber og børneperspektivet 
  • kan være kulturformidler gennem det æstetiske udtryksformer leg, drama, tegning, musik 
  • understøtte børns leg og skabende praksisser, ved igangsættelse af lege og æstetiske praksisser 
  • er god til at organisere og skabe overblik, så der skabes nærvær og fordybelse for børnene  
  • har evnen til at arbejde systematisk og undersøgende
  • anser forældrene som en vigtig og aktiv del af, at vi lykkes med børnenes trivsel, læring og udvikling – du er i den forbindelse i stand til at kunne se flere perspektiver i forældresamarbejdet
  • har let ved at sprede godt humør og mod på at udfordre sig selv
  • gerne vil arbejde i et faglig reflekterende miljø hvor kollegial sparring og feedback er naturlig

 

DERFOR SKAL DU VÆLGE OS
Du bliver en del af en afdeling, hvor vi er fagligt og menneskeligt stolte af den hverdag, vi giver børnene. Vi er ambitiøse, og vi ønsker hele tiden at blive klogere – vi både eksperimenterer og række ud efter sparring for at nå dertil. 

Som ny medarbejder får du et introduktionsforløb tilpasset dit behov, og vi vil alle hjælpe dig godt i gang. 
Vi har et godt arbejdsfællesskab med et højt refleksionsniveau – herunder arbejder vi med Stærkere Læringsfællesskaber. Der prioriteres generelt tid til arbejdet om børnene i form af forberedelsestid og diverse møder med kollegaerne.

Du får en pædagogisk leder, der er dybt engageret i at skabe et høj kvalitet Børnehuset – hvor trivsel for børn og voksne er i højsæde. Har du opfølgende spørgsmål, eller ønsker du at opleve vores dejlige afdeling, er du meget velkommen til at ringe til pædagogisk leder, Dorthe Leick, på 41 84 85 65.

Du kan også læse mere om os på vores hjemmeside: Børnehuset Ajstrupvej (aarhus.dk)

AJSTRUPVEJ – TÆT PÅ LOKALSAMFUND OG TRANSPORTMULIGHEDER
Børnehuset Ajstrupvej ligger centralt i Malling by tæt på offentlig transport, Malling Skole, natur og lokalsamfundet, som vi tager del i.

Malling er placeret i overkommelig afstand til fx Aarhus, Odder, Skanderborg og Horsens. Vi har både busser og Letbane, der fører til stationen i Malling – og stationen ligger kun få minutter fra os på gå-ben, hvis du benytter den snedige smutvej.

Lad høre fra dig snarest – vi afholder samtaler løbende.


Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer, medmindre stillingen er omfattet af en forhåndsaftale, som kan danne grundlag for lønfastsættelsen
  
Ugentligt timetal: Fuld tid/eller efter aftale 

Der vil blive indhentet børne- og straffeattest og ansættelse sker under forudsætning af, at attesterne ikke viser, at du er uegnet/uværdig til stillingen. Du kan læse mere her om hvordan vi behandler dine oplysninger her.


Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Dorthe Leick på telefon.


Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist:  23-06-2024
 
Samtaler afholdes uge 26
 

 
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.   

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Ajstrupvej 47, 8340 Malling

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 23-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6065056

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet