Pædagogisk leder til Parkvejens Skole i Odder

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Kan du lede læring, sætte mål og retning for engagerede og fagligt stærke medarbejder, og sammen med dem sikre fokus på elevers læring, trivsel og udvikling? Så er du måske vores nye pædagogiske leder til indskoling og SFO på Parkvejens skole.

Parkvejes skole og Ungdomsskolen

Parkvejens skole er den ene af Odder Kommunes to store byskoler med ca. 700 elever. Derudover er Odder Ungdomsskole organiseret sammen med Parkvejens skole. Skolen varetager endvidere al specialundervisning i Odder Kommune.

Parkvejens skole er kendetegnet ved engagerede og fagligt stærke medarbejdere, der kærer sig om eleverne og er dygtige til at tænke i innovative løsninger til gavn for børn og unge. Der er en kultur båret af både fagligt og socialt fællesskab, og hvor samarbejde og hjælpsomhed præger arbejdsfællesskabet.

Som pædagogisk leder vil du blive en del af et stærkt ledelsesteam, hvor vi har fokus på at løfte ledelsesopgaven sammen, og hvor vi lægger vægt på at bruge hinandens kompetencer til gavn for fællesskabet. Grundet effektiviseringer i hele Odder Kommune arbejder vi lige nu bl.a. med, hvordan vi fremadrettet bedst kan organisere os med en meningsfuld og balanceret ledelsesstruktur. Der vil derfor også være mulighed for, at vi kan tage hensyn til de kompetencer og præferencer du måtte komme med i organisering af ledelsesopgaverne.

Vi har en stærk og velfungerende skolebestyrelse, som bidrager til et godt samarbejde om skolens opgave og udvikling.

Du kan læse mere om Parkvejens skole og Odder Ungdomsskole her:

Ledelsesopgaven

Vi søger en erfaren leder, som kan og vil være med i videreudvikling af Parkvejens skole med afsæt i Odder Kommunes overordnede politiske mål og strategier. 

Du skal sammen med de øvrige ledere bidrage til udvikling af inkluderende læringsmiljøer i professionelle læringsfællesskaber, hvor pædagogik og didaktik er i fokus.

Som pædagogisk leder varetager du den direkte personaleledelse af medarbejderne i indskoling og SFO på almenområdet. Det betyder eksempelvis, at du skal sikre faglig sparring af medarbejderne. Du skal have særligt fokus på elevcentreret ledelse og elevprogression – både faglig, social og alsidig progression. Derudover skal du have fokus på udvikling af den enkelte medarbejder og på arbejdsfællesskabet båret af en kultur, hvor læring, løsningsfokuseret kommunikation, helhedsorientering og fleksibilitet er nøgleord. 

Vi forventer derudover, at du vil få ansvaret for de studerende, vi har i praktik på skolen.

Vi har et vedvarende fokus på at styrke sammenhængen og samarbejdet mellem skolens almene spor, specialklasser og Ungdomsskolen ligesom vi har et tæt samarbejde med bl.a. PPR og Odder Kommunes Ungeenhed.

Som pædagogisk leder vil du få reference til Skoleleder Harry Lauritsen.

Den ideelle profil

Vi lægger vægt på, at vores nye leder brænder for at gøre en forskel for børn og unge og kan sikre fokus på elevers læring, trivsel og alsidige udvikling.

Vi forventer, at du har følgende faglige kompetencer og erfaring:

 • En relevant didaktisk/pædagogisk uddannelse
 • Ledelseserfaring
 • Relevant lederuddannelse eller ønske om at gennemføre lederuddannelse inden for en overskuelig fremtid
 • Har indsigt i området og kendskab til den lovgivning, der regulerer folkeskoleområdet, også i specialregi
 • Viden om og erfaring med Co-teaching i en skolekontekst
 • Viden om og erfaring med mellemformer og kombinationen mellem specialpædagogisk og almen pædagogisk praksis

Derudover lægger vi vægt på, at vores nye pædagogiske leder har følgende personlige kompetencer:

 • Er en nærværende personaleleder med blik for både den enkelte og fællesskabet
 • Er tydelig og kan sætte en meningsfuld retning, der skaber følgeskab
 • Har vilje og evne til samarbejde og optræder empatisk, lyttende og inddragede i dialogen med medarbejdere, borgere og samarbejdspartnere
 • Motiveres af den tværfaglige ledelsespraksis og har respekt for forskelligheden blandt ledelse og medarbejdere
 • Leder tillidsbaseret og understøtter medarbejdernes udvikling og evne til at finde innovative løsninger
 • Trives i et levende miljø med en fri og humoristisk omgangstone

Ledelse i Odder Kommune

Odder Kommunes ledelsesgrundlag sætter rammen for, hvordan vi arbejder med ledelse i Odder Kommune. De konkrete krav og forventninger til ledere i Odder Kommune er beskrevet i lederprofilen. Desuden stilles der en række krav og forventninger til god ledelsesadfærd med udgangspunkt i Odder Kommunes personalepolitiske værdisæt

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes besat til 1. august 2023.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med den relevante faglige organisation i henhold til gældende overenskomst.

For den kandidat, der tilbydes jobbet vil der blive indhentet børneattest og straffeattest.

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger om Odder Kommune henvises til Odder Kommunes hjemmeside.

For nærmere oplysninger om stilling og Parkvejens skole kan der rettes henvendelse til Skoleleder Harry Lauritsen på tlf. 3084 3420.

Ansættelsesproces

Skoleleder Harry Lauritsen er ansvarlig for ansættelsesprocessen, og der ydes konsulentbistand af HR Chefkonsulent Ulla Kæmp Salling fra Odder Kommunes HR-team.

Processen ser således ud:

 • 17. juni 2023 ansøgningsfrist
 • 19. juni 2023 udvælges kandidater til første samtalerunde
 •  21. juni 2023 afholdes første samtalerunde
 • 28. juni 2023 afholdes anden samtalerunde

Vi ønsker mellem første og anden samtalerunde bl.a. at gennemføre en persontest og indhente referencer i forhold til de kandidater, der går videre til anden samtale.

Ønsker du at søge stillingen skal det ske ved upload af ansøgning med relevante bilag senest lørdag den 17. juni 2023.

 


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=0e1ad2ce)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Odder Kommune, Parkvejens Skole, Nølevvej, 8300 Odder

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 17-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://www.ofir.dk/resultat/Jobannonce.aspx?ofirId=0e1ad2ce&action=sendApplicationUrl&utm_source=job.jobnet.dk&utm_medium=referral

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5845662

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet