Malling Skole søger viceskoleleder/pædagogisk leder til vores mellemtrin og udskoling

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Tror du på, at børn gør det bedste, de kan og kan du forankre det børnesyn, så det bliver rammesættende for den pædagogiske udvikling? Er du empatisk og tillidsskabende og kan du lede med afsæt i skolens værdier: fællesskaber, faglighed og dannelse? Så er det dig vi søger til at stå i spidsen for vores mellemtrin- og udskoling.

Om jobbet:
Som viceskoleleder er du helt tæt på den strategiske ledelse af skolen og er med i mange af skolens maskinrum. Du er således central i skoleårets planlægning og de mange processer i forbindelse med dette. Du brænder for det pædagogiske arbejde, du har indsigt i de administrative opgaver og du er i stand til at lave gode strukturer, der skaber rum til pædagogiske aktiviteter.

Som pædagogisk leder for mellemtrinnet og udskolingen bliver du leder af elevernes læring, trivsel og udvikling, og du bliver en del af et ledelsesteam med høje ambitioner på elevernes og skolens vegne. Vi ønsker at være den bedste skole for alle vores elever.

Du leder dine medarbejdere gennem teamsamarbejdet som et læringsfællesskab, og du er tæt på dine medarbejdere gennem feedback og sparring.

Du vil være med til at tage ledelse af mellemformer og inklusion, ledelse af AKT, faglige vejledere og PLC, fagteam, netværksmøder og Skole for alle.

Ansvarsområder og konkrete opgaver:

 • pædagogisk ledelse af 20-25 lærere 
 • afholdelse af netværksmøder og trivselsmøder
 • samarbejde med klubben og Ung i Aarhus
 • du giver støtte og sparring og er samtidigt god til at stille krav og stå fast, når det er nødvendigt

Du har særligt fokus på:

 • at være synlig, deltagende og tæt på det daglige i skolen – såvel i forhold til medarbejdere som i forhold til elever og klasser
 • at understøtte samarbejde og samarbejdskultur – også gennem distribueret ledelse
 • at fastholde det faglige engagement og en faglig udvikling hos alle
 • at medvirke til en høj trivsel og motivation på skolen
 • at sikre deltagelsesmuligheder for alle børn og arbejde med brede børnefællesskaber
 • at sætte retning for skolens pædagogiske udvikling og forankre den i den daglige praksis
 • at få skolens værdier til at leve både blandt børn og medarbejdere

Om dig:
Vi søger en viceskoleleder og pædagogisk leder, som kommer med erfaring og nysgerrighed i forhold til vores elevers læring og udvikling. 
Det er derfor vigtigt, at du:

 • har lyst til at være en del af og medskaber af læringsfællesskabet på Malling Skole
 • kan skabe følgeskab gennem involverende processer og en tydelig, transparent ledelse
 • har overblik, arbejder systematisk og kan navigere i en hverdag, som er omskiftelig og uforudsigelig
 • kan kommunikere klart og med forståelse for modtageren
 • har blik for nye muligheder i det gode, vi allerede gør
 • har modet og inspirationen til at tænke ud over det vante og gå nye veje
 • er synlig i hverdagen på Malling Skole – med overskud til smil og plads til humor

Krav til stillingen

Du har en læreruddannelse og du er pædagogisk velfunderet og har erfaring med at arbejde med børn. Du kan have erfaring fra dit arbejde som trivsels- eller faglig vejleder, koordinator eller fra tillidsvalgte poster. Du har eventuelt ledelseserfaring eller stor interesse for at påtage dig ledelsesopgaver. Hvis du ikke er lederuddannet, søger vi for, at du på sigt kommer i gang med din lederudvikling.

Om os:
Malling Skole er en veldrevet skole med stolte traditioner, høj faglighed og engagerede medarbejdere og forældre. Skolen ligger syd for Aarhus omgivet af grønne områder og er samlingspunktet for lokalsamfundet. 

Skolen er i vækst og har pt. 630 elever fordelt på tre afdelinger; indskoling, mellemtrin og udskoling. 

Du bliver en del af et nyetableret lederteam med en pædagogisk leder for indskoling samt SFO og en skoleleder. Vi vægter åbenhed og samarbejde meget højt og sammen sætter vi retning for et stærkt læringsmiljø og arbejder for skolens fælles fundament og værdier.

Læs om #DetViGør i Børn og Unge: 

Dagtilbud: Det Vi Gør (aarhus.dk)
Skole og fritid: Det Vi Gør (aarhus.dk)
Stærkere læringsfællesskaber: Stærkere Læringsfællesskaber (aarhus.dk)
Ledelse: Ledelse (aarhus.dk)
Læs mere om os: Malling Skole (aarhus.dk) 

Løn og ansættelsesvilkår:
Der er tale om en fuldtidsstilling, hvor du er ansat uden højeste arbejdstid.

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst og lokallønsaftale indgået med den forhandlingsberettigede faglige organisation. Årslønnen er ca. 608.000 kr. ekskl. pension. Herudover er der i henhold til lokallønsaftalen kvalifikationstillæg for specifikke uddannelser.

Der indhentes børneattest samt straffeattest. Du kan læse mere her om hvordan vi behandler dine oplysninger her.

Stillingen er fra 1. august 2024 

Vi glæder os til at høre fra dig!
Du sender os din ansøgning og bilag elektronisk senest den 5. juni 2024. Den 6. juni 2024 udvælger vi de kandidater, vi inviterer til samtale. 

Første samtalerunde afholdes den 10. juni 2024 fra kl. 15.30. Der vil blive brugt færdighedstest og personlighedstest i forbindelse med rekrutteringsprocessen. 

Anden samtalerunde afholdes den 27. juni 2024 fra kl. 15.00.

Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Hvis du vil vide mere:
er du meget velkommen til at kontakte skoleleder, Gitte Nielsen på tlf. 41855398 eller mail giani@aarhus.dk

 

 
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.   

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

I Aarhus Kommune sætter vi børnene i centrum 

Vi vil give alle børn og unge de bedste betingelser for at lære, udvikle sig og trives. Det kræver stærke læringsfællesskaber og tværfagligt samarbejde mellem de voksne omkring barnet.

I Aarhus Kommune bliver du en del af en samarbejdskultur, hvor data, viden og erfaringer inddrages, så alle får mulighed for at lære sammen af hinanden og med hinanden på tværs af professioner, medarbejder- og ledelsesniveauer. Vi tror på at børn og unge gør, hvad de kan. Børnene er ikke problemet, men de viser problemet. I Aarhus Kommune tager de voksne ansvar for læring, udvikling og trivsel for alle børn og unge.

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Lundshøjgårdsvej 19, 8340 Malling

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 05-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6045462

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet