LÆRER DER BRÆNDER FOR DANSK og ENGELSK

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Om jobbet:
Vi søger en dansklærer til Søndervangskolens afd. ØST (5.- 9. klasse). Vi har brug for en ildsjæl, der har linjefag i dansk og engelsk evt kultur fag (kristendom/historie). Du skal have dansk, engelsk og evt kultur fag på vores kommende 9. årgang, hvor du skal indgå i det daglige teamsamarbejde. 

Du skal med engagement og ildhu skabe den bedste undervisning for børnene på Søndervangskolen. Du skal være tydelig og omsorgsfuld i din tilgang til elever. Du skal have en naturlig interesse i arbejdet med at styrke børnenes sproglige kompetencer; dels i fagene og dels i hverdagens forskellige relationer på skolen. Din undervisning skal med afsæt i sprogtilegnelse udvikle børnenes danskforudsætninger, så eleverne kan udvikle og uddanne sig samt blive integreret i skolens fællesskab.


Din profil:
Du skal være lærer med linjefag i dansk, engelsk og evt kristendom eller historie. Skulle tysk være inde for din palette af fag er det kun en fordel, men ikke et krav.

Det er vigtigt, at du til opgaven har gode sproglige kompetencer med en særlig interesse for at styrke vores børns sproglige kompetencer, så de kan begå sig i den almindelige undervisning og i fællesskaber med deres skolekammerater. 

Ligeledes skal du have stærke relationelle kompetencer og en interesse for det socialpædagogiske arbejde; både med børnene, de unge og deres forældre. Gennem stærke relationer skal du skabe tillid og tryghed omkring det at gå i en dansk folkeskole.

 

Du skal have lyst til: 

  • at skabe trivsel for eleverne, så de bliver glade for at gå i skole og får lyst til at lære mere
  • at indgå i et tæt og forpligtende teamsamarbejde for at skabe helhed og sammenhæng i elevernes dag på skolen
  • at skabe et godt skole/hjem samarbejde ved at inddrage forældrene i skolens hverdag gennem en tydelig kommunikation

 

Vi har følgende krav til stillingen: 

  • At du har kompetence til at skabe, udvikle og har lyst til at indgå i et fællesskab på skolen for elever, der tager højde for deres forskelligheder
  • At du ser muligheder frem for begrænsninger, og at mulighederne bliver omsat til handlingerDerfor skal du vælge os:
Søndervangskolen er en skole, der søger nye og spændende måder at drive skole på til gavn for børnene og de unge. Vi vil gerne have en skole, hvor der er deltagelsesmuligheder for alle børn og unge. 
 
Vi arbejder målrettet med at skabe stærkere fællesskaber og sammenhæng for børnene i overgangen mellem dagtilbud og skole – samt de øvrige overgange op gennem skoletiden. Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer, medmindre stillingen er omfattet af en forhåndsaftale, som kan danne grundlag for lønfastsættelsen
  
Stillingen er en fuldtidsstilling til besættelse 1. august 2023.

Der vil blive indhentet børne- og straffeattest og ansættelse sker under forudsætning af, at attesterne ikke viser, at du er uegnet/uværdig til stillingen. Du kan læse mere her om hvordan vi behandler dine oplysninger her.


Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til skoleleder Claus Sørensen tlf: 41857580 eller pædagogisk leder Kenneth Bach-Kristensen tlf. 20 12 48 10.
 


Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist d. 16. juni 2023.

Ansættelsessamtaler finder sted mandag d. 19. juni om eftermiddagen. 
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 
 

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Søndervangs Allé 40, 8260 Viby J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 16-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://aarhus.career.emply.com/ad/laerer-der-braender-for-dansk-og-engelsk/p16ptg/da

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5845785

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet