Aarhus Festuge i internationalt samarbejde om fremtidens bæredygtige turnémodel

Forestillingen 'Plastic Paradiso' af Claire Benson er en del af det internationale samarbejde, der i forbindelse med Aarhus Festuge 2024 afprøver mere miljøansvarlige turnémodeller (Foto: Aarhus Festuge)
dato

Aarhus Festuge indgår samarbejde med én dansk og to britiske kulturorganisationer. Målet: At udforske en turnémodel med vægt på miljøansvar.

De senere år er man for alvor begyndt at sætte fokus på, hvordan kunsten og kulturen kan motivere og engagere publikum til større klimaforståelse og mere miljøvenlig adfærd.

Men hvad kan kulturen selv gøre for at reducere sit CO2-aftryk?

I et nyt internationalt samarbejde vil Aarhus Festuge sammen med Bora Bora – Dans og Visuelt Teater fra Danmark og britiske Pavilion Dance South West samt managementbureauet Askonas Holt undersøge og afprøve klimabevidste metoder i forbindelse med internationale turnéer. 

"Det er et globalt problem, vi står over for og også i kulturen er det nødvendigt, at vi samarbejder og lærer af hinanden i den grønne omstilling. Det er både udfordrende og enormt lærerigt, når vi på tværs af kulturorganisationer f.eks. sætter os det benspænd, at de internationale optrædende ikke må rejse med fly, men kun med tog og i elbil", siger Micha Schaarup, producent hos Aarhus Festuge.

Model med miljøet i første række
Forsøget på at udvikle en mere bæredygtig turnémodel bliver rullet ud under Aarhus Festuge 2024. Udgangspunktet for eksperimentet er de to britiske danseforestillinger 'Fault Lines' og 'Plastic Paradiso', der begge tematiserer vores aktuelle og fremtidige miljø- og klimaudfordringer (se beskrivelser nedenfor).

Samarbejdet mellem de fire organisationer udspringer af det dansk-britiske projekt ITER (International Touring and Environmental Responsibility) med henblik på en såkaldt "deep touring"-model, hvor man prioriterer reduktion af miljømæssig påvirkning i forskellige produktionsled – fra rejseaktivitet til materialer og afvikling.

""Deep touring" er en arbejdsmetode, der skaber dybe og betydningsfulde forbindelser gennem internationale turnéer, samtidig med at vi minimerer miljøpåvirkningen", siger Dr. Victor Fung​​​​ Artistic Director og delt Co-CEO hos Pavilion Dance South West.

Efter årets Festuge vil organisationerne dele erfaringerne fra samarbejdet med kunst- og kultursektoren samt offentligheden i Danmark og Storbritannien. Håbet for samarbejdet er at inspirere den bredere kunst- og kultursektor til en ny måde at tænke internationale turnéer og klimaansvar på.


Det britiske dansekompagni Lîla Dance arbejder for at minimere deres miljøaftryk i alle tænkelige facetter af deres produktion bl.a. uden brug af éngangskulisser (Foto: Aarhus Festuge)

Om 'Fault Lines'

'Fault Lines' er en tankevækkende danseforestillling af det britiste dansekompagni Lîla Dance om en gruppe overlevende i en overophedet fremtid, der forsøger at hele forholdet imellem dem og planeten, som er forandret af vores konstante jagt på fremskridt. 

I et ønske om at begrænse flyforbruget har man i forbindelse med forestillingen til Aarhus Festuge forsøgt at finde halvdelen af danserne i Danmark efter open call – men uden at spare på den kunstneriske kvalitet.

Forestillingen kan opleves hos Bora Bora. Læs mere om 'Fault Lines'.

Om Plastic Paradiso
’Plastic Paradiso’ er en rørende danse- og dukkeforestilling skabt af den britiske koreograf og performer Claire Benson med afsæt i den eventyrlige børnebog 'The Tin Forest'. Forestillingen handler om det uventede, men ømme venskab mellem en enlig beboer og en skadet fugl på en ø fyldt af skadelig plastik.

Til forestillingen under Aarhus Festuge er det lokalt indsamlet plast i Aarhus, som udgør Claire Bensons egen særegne plastikscenografi. Fra plastaffald til poetisk scenekunst. 

Indsamlingen af genbrugsplast er stadig i fuld gang og borgere er meget velkomne til at henvende sig til Festugen med rengjorte youghourtbærere og plastikdunke i forskellige størrelser. 

Forestillingen kan opleves hos Teater Refleksion. Læs mere om 'Plastic Paradiso'.

Kilde: Aarhus Festuge
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.